duminică, 4 martie 2012

curriculum vitae

BONDOC PETRUŞ-DOREL

CURRICULUM VITAE


I. Date personale

Nume şi prenume: BONDOC PETRUŞ-DOREL
Adresă: Craiova, jud. Dolj.
Data şi locul naşterii: 25.06.1970, Craiova, Jud. Dolj.
Profesia: muzeograf istorie veche şi arheologie.
Titlul ştiinţific: doctor în istorie.
Locul de muncă: Muzeul Olteniei Craiova.

II. Studii

1976 - 1980 Şcoala primară
1980 - 1984 Şcoala gimnazială
1984 - 1988 Liceul Industrial nr. 3 C.F.R. Craiova
1990 - 1995 Facultatea de Litere şi Istorie, secţia istorie a
Universităţii din Craiova


III. Funcţii deţinute.

În perioada 11.12.2000-17.02-2003, la cumul de funcţii cu postul de muzeograf istorie veche şi arheologie de la Muzeul Olteniei Craiova, postul de director al Casei Studenţilor din Craiova.

IV. Studii post-universitare şi titluri

1. Titlul de doctor în istorie a fost acordat în data de 20.02.2004, în urma analizării tezei de doctorat de către comisia numită prin ordinul Rectorului Universităţii din Bucureşti, ordin cu nr. 932 din 05.11.2003.
Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Alexandru Barnea. Tema tezei de doctorat: Stăpânirea romană la nordul Dunării după retragerea aureliană.

2. La propunerea Comisiei Naţionale de Arheologie, titlul de arheolog-expert a fost acordat de către Ministrul Culturii şi Cultelor, prin certificatul nr. 49-E din 6 mai 2005.

3. Expert în domeniul bunuri arheologice şi istoric-documentare (arheologie romană), prin atestatul nr. 536 din 20.03.2006.


V. Cataloage şi cărţi publicate

1. Bronzuri figurate romane. Muzeul Olteniei Craiova, I, Craiova,
2000.

2. Lapidariul Muzeului Olteniei Craiova, Craiova 2001.

3. Inscripţii şi piese sculpturale. Muzeul Romanaţiului Caracal, Craiova 2002 (coautor D.R. Dincă).

4. Bronzuri figurate romane. Muzeul Romanaţiului Caracal
(Bronzuri figurate romane de la Romula) / Roman figurines of bronze. The Museum from Caracal (Roman figurines of bronze from Romula), Craiova 2003 (coautor D.R. Dincă).

5. Vase antice greceşti. Muzeul Olteniei Craiova/ Ancient Greek
vessels. The Museum of Oltenia, Craiova 2004.

6. Inscripţii şi piese sculpturale. Muzeul Olteniei Craiova / Roman
inscriptions and sculptural pieces. The Museum of Oltenia, Craiova, Craiova 2004.

7. Figurine ceramice romane. Muzeul Olteniei Craiova / Roman
figurines of ceramic. The Museum of Oltenia, Craiova, Craiova 2005.

8. Tipare şi figurine ceramice romane. Muzeul Romanaţiului
Caracal (Figurine ceramice romane de la Romula) / Roman moulds and figurines of ceramic. The museum from Caracal (Roman figurines of ceramic from Romula), Craiova 2005.

9. Tipare şi figurine ceramice romane din centrul ceramic de la
Romula. Muzeul Romanaţiului Caracal / Roman moulds and figurines of ceramic from the ceramic centre from Romula. The museum from Caracal, Craiova 2005 (coautor D.R. Dincă).

10. Tezaurul Muzeului Olteniei Craiova. Antichitatea / The treasure
of the Museum of Oltenia. The antiquity, Craiova 2007.

11. Castrul roman de la Răcari. Încercare de monografie, Cluj-Napoca 2009 (coautor N. Gudea).

12. The Roman rule to the north of the Lower Danube during the late Roman and early Byzantine period, Cluj-Napoca 2009.

13. Cioroiu Nou. 100 descoperiri arheologice / One hundred archaeological discoveries, Craiova 2010 (recenzia lucrării la C. Timoc, în Analele Banatului, SN, arheologie-istorie, XVIII, 2010, p. 381-382).

14. The Roman and Late Roman cemetery of Sucidava-Celei. The excavations from 1969-1983, Craiova 2012 (autor principal Gh. Popilian).

VI. Articole şi studii


1. Câteva piese sculpturale şi epigrafice aflate la Muzeul Olteniei Craiova, Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie, 3, 48, 1997, p. 271-275.

2. Despre "Dacia Restituta", Oltenia. Studii şi comunicări. Arheologie-istorie, I, SN (1990 - 1995) Craiova, 1998, p. 54-56.

3. O nouă reprezentare a zeului Thanatos pe o piatră gravată de la Muzeul Olteniei Craiova, Muzeum, I, Craiova, 1998, p. 3.

4. Trei brăţări "tracice" la Muzeul Olteniei, Muzeum, II, Craiova, 1998, p. 19.

5. Lapidarul Muzeului Olteniei, Mozaicul, SN, 2, Craiova, 1999, 6-7, p. 25.

6. Noutăţi arheologice din Oltenia, Drobeta, 9, 1999, p. 50-56.

7. Cercetări arheologice de suprafaţă pe raza localităţii Bădoşi, com. Bratovoieşti, jud. Dolj, Oltenia. Studii şi comunicări. Arheologie-istorie, 11, 1999, p. 54-64.

8. Colecţia de arheologie a Muzeului şcolar Desa, jud. Dolj, Oltenia. Studii şi comunicări. Arheologie-istorie, 11, 1999, p. 65-73.

9. Ceramică romană şi romană târzie de la Bechet, jud. Dolj, Oltenia. Studii şi comunicări. Arheologie-istorie, 11, 1999, p. 74-78.

10. Descoperiri arheologice din epoca romană la Desa şi Perişor, judeţul Dolj, Oltenia. Studii. Documente. Culegeri, seria III-a, an III, 1999, 2, p. 52-56.

11. Amfore ştampilate rhodiene la Bechet, jud. Dolj, Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie, 3, 50, 1999, p. 155-161.

12. Noi descoperiri arheologice pe raza judeţului Dolj, Oltenia. Studii şi comunicări. Arheologie-istorie, 12, 2000, p. 85-91.

13. Câteva obiecte ceramice şi cărămizi cu reprezentări şi inscripţii, aflate la Muzeul Olteniei Craiova, Oltenia. Studii şi comunicări. Arheologie-istorie, 12, 2000, p. 92-97.

14. Două bronzuri romane din colecţia Bălăcescu, Oltenia. Studii şi comunicări. Arheologie-istorie, 12, 2000, p. 98-101.

15. O contribuţie a lui C.S. Nicolaescu-Plopşor sau despre sarcofagele romane de la Muzeul Olteniei din Craiova, Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane "C.S. Nicolaescu-Plopşor", 2, Craiova, 2000, p. 75-81.

16. Necropola medievală de la mănăstirea Obedeanu, Mozaicul, SN, 3, 7-8 (21-22), 2000, p. 23.

17. O nouă reprezentare a lui Liber Pater Dionysos la Aquae (Cioroiul Nou, com. Cioroiaşi, jud. Dolj), Drobeta, 10, 2000, p. 65-68.

18. O statuetă de tip Gârla Mare la Desa, judeţul Dolj, Museum, Craiova, decembrie 2000, p. 14.

19. Despre trei brăţări tracice aflate la Muzeul Olteniei Craiova, Oltenia. Studii. Documente. Culegeri, seria III-a, an IV, 2000, 1-2, p. 35-39.

20. O acvilă romană la Perişor, judeţul Dolj, Thraco-Dacica, XXI, 1-2, 2000, p. 253-256.

21. Un detaşament din legiunea VII Claudia la Cioroiul Nou, jud. Dolj, Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie, 1-2, 51, 2000, p. 117-121.

22. O aplică romană din bronz cu email, de la Sucidava, Oltenia. Studii şi comunicări. Arheologie-istorie, 13, 2001, p. 77-78.

23. A Detachment of Legio VII Claudia at Cioroiul Nou (Dolj County, Romania), Die Archaologie und Geschichte der Region des Eisernen Tores zwischen 106-275 N. Chr., Kolloquium in Drobeta-Turnu Severin (1.-4. Oktober 2000). Rumanisch-Jugoslawische Kommision fur die Erforschung der Region des Eisernen Tores -Archaologische Abteilung- IV, Bucureşti 2001, p. 177-182.

24. Notă privind unele periegheze efectuate pe raza judeţului Dolj, Oltenia. Studii. Documente. Culegeri, seria III-a, an V, 2001, nr. 1-2, p. 79-81.

25. Două copii moderne după reprezentări antice, aflate la Muzeul Olteniei Craiova, Oltenia. Studii. Documente. Culegeri, seria III-a, an V, 2001, nr. 1-2, p. 82-84.

26. Some Roman discoveries from Cioroiul Nou, Dolj county, Ephemeris Napocensis, XI, 2001, p. 61-65.

27. Artillery troops detached north of the lower Danube in the late Roman period, Limes XVIII, Proceedings of the XVIIIth International Congress of Roman Frontier Studies held in Amann, Jordan (September 2000), II, BAR International Series, 1084 (II), 2002, p. 641-648.

28. "Bridge heads" on the northern border of the Dacia Ripensis province between the 4th-5th centuries, The Roman and Late Roman City. The International Conference (Veliko Turnovo, 26-30 July 2000), Sofia 2002, p. 167-172.

29. Semne pe faţadele laterale ale unor altare romane din Oltenia, Argessis, XI, 2002, p. 97-104.

30. Vase antice greceşti. Muzeul Olteniei Craiova / Ancient Greek vessels. The Museum of Oltenia, Craiova, Lamura, 18-19-20, aprilie-mai-iunie 2003, p. 24-25.

31. Aşezarea fortificată romană de la Cioroiul Nou, Lamura, 21-22-23, iulie-august-sept. 2003, p. 47.

32. Roman pottery discovered in the area of the Geto-Dacian fortification from Bâzdâna, Oltenia. Studii şi comunicări, XIV, 2002-2003, p. 43-46.

33. Some Roman objects belonging to Flaviu Dunăreţu’s collection, from Sucidava-Celei, Oltenia. Studii şi comunicări, XIV, 2002-2003, p. 55-58.

34. Urme ale culturii Verbicioara la Drănic, judeţul Dolj, Oltenia. Studii. Documente. Culegeri, III, VIII, 2004, 1, p. 40-45.

35. Trei inscripţii de epocă modernă, din teritoriul Craiovei, Oltenia. Studii. Documente. Culegeri, III, VIII, 2004, 2, p. 68-71.

36. Dislocarea trupelor de tip cuneus equitum pe limesul Dunării de
jos, în epoca romană târzie / The dislocation of the cuneus equitum type of troops, along the Limes of the Lower Danube, during the Late Roman period, Oltenia. Studii şi comunicări. Arheologie-istorie, XV, Craiova 2004, p. 40-46.

37. New Roman figurines of bronze from Dacia Malvensis, The Antique Bronzes: typology, chronology, authenticity. The Acta of the 16th International Congress of Antique Bronzes, organised by The Romanian National History Museum, Bucharest, May 26th-31st, 2003, Bucharest 2004, p. 79-83.

38. Atestări arheologice ale practicilor medicale romane la Cioroiul Nou, judeţul Dolj, Drobeta, XV, 2005, p. 138-147.

39. The officina of Ambiurus from Cioroiul Nou, Cioroiaşi Commune, Dolj County, Corona Laurea. Studii în onoarea Luciei Ţeposu Marinescu, Bucureşti 2005, p. 107-117.

40. A lost historical monument: Roman and Late Roman fortification from Ada-Kaleh island, Limes XIX. Proceedings of the XIXth International Congress of Roman Frontier Studies, Pecs, Hungary, September 2003, University of Pecs 2005, p. 793-798.

41. Un disc de tip Vălcitrăn descoperit la Călăraşi (jud. Dolj), Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie, 54-56, 2003-2005, p. 279-289.

42. Roman painted pottery discovered at Cioroiul Nou, Dolj County, Romania, In Honorem Gheorghe Popilian (edited by Dorel Bondoc), Craiova 2006, p. 128-141.

43. Some objects discovered by C.M. Tătulea inside the Geto-Dacian fortification from Bâzdâna-“Cetate”, In Honorem Gheorghe Popilian (edited by Dorel Bondoc), Craiova 2006, p. 392-408.

44. Shaving razors from Roman Oltenia, Drobeta, XVI, 2006, p. 83-86.

45. Some stone projectiles from the civil settlement at Sucidava, The Lower Danube in Antiquity (VI C BC – VI C AD). International Archaeological Conference Bulgaria-Tutrakan, 6.-7.10.2005 (compiler and editor Lyudmil Ferdinandov Vagalinski), Sofia 2007, p. 247-256.

46. VTERE FELIX pe un inel roman de argint descoperit la Cioroiu Nou, comuna Cioroiaşi, judeţul Dolj, Analele Universităţii din Craiova. Seria ştiinţe filologice, limbi şi literaturi clasice, I, 1-2, 2005, p. 9-15.

47. Northern Danubian Bridge-Heads from Oltenia, from the first War of the Emperor Traian against the Dacians (101-102 A.D.), Daci şi romani. 1900 de ani de la integrarea Daciei în Imperiul roman, Timişoara 2006, p. 43-49.

48. Representations of Roman gladiators from the actual territory of Romania, Spartacus, II, Veliko Turnovo, 2006, p. 29-42.

49. Old and new data about the Late Roman fortification from the island Ostrovul Mare, Gogoşu Commune, Mehedinţi County, Romania, Dacia Felix. Studia Michaeli Bărbulescu oblata, Cluj-Napoca 2007, p. 490-499.

50. O inscripţie recent descoperită la Cioroiu Nou, SCIVA, 58, 1.2, 2007, p. 157-159.

51. About the production of bricks and tiles in the Roman camp from Răcari, Dolj County, Romania, in the first half of the 3rd century, Oppidum. Cuadernos de investigación. Armamaneto e iconografía en la Antigüedad y la Alta Edad Media (coords. E. Illarregui- M- Larrañaga), anejo 1, Segovia 2008, p. 117-127.

52. Cu privire la semnificaţia unor obiecte de fier de la Drobeta, Drobeta, XVII, 2007, p. 101-108.

53. Câteva descoperiri arheologice inedite din fortificaţia getică de la Bâzdâna, punctul Cetate, Oltenia. Studii şi comunicări. Arheologie şi istorie veche, XVI, 2008, p. 43-54.

54. Câteva vase romane de sticlă din colecţia Muzeului Olteniei Craiova, Oltenia. Studii şi comunicări. Arheologie şi istorie veche, XVI, 2008, p. 55-63.

55. Monede romane descoperite în castrul roman de la Răcari, jud. Dolj, Oltenia. Studii şi comunicări. Arheologie şi istorie veche, XVI, 2008, p. 64-71 (în colaborare cu Delia Moisil).

56. Roman lamps from Cioroiu Nou, Cioroiaşi Commune, Dolj County, Romania, Lychnological Acts 2. Trade and local production of lamps from the Prehistory untill the Middle Age, Acts of 2nd International Congress on Ancient and Middle Age Lightning Devices, Zalău-Cluj-Napoca, 13th-18th of May 2006 (edited by Cristian-Aurel Roman, Nicolae Gudea), Cluj-Napoca 2008, p. 53-57.

57. Discoveries from the second period of the Iron Age, from the area of Beharca, Almăj Commune, Dolj County, Romania, The Iron Gates region during the second Iron Age: settlements, necropolises, treasures. Proceedings of the International Colloquium from Drobeta-Turnu Severin, June 12th-15th, 2008 (edited by V. Sârbu, I. Stângă), Craiova 2008, p. 7-12.

58. Fortified towns to the north of the Lower Danube in the late Roman period: Drobeta and Sucidava, Limes XX : XX Congreso Internacional de Estudios Sobre la Frontera Romana = XXth International Congress of Roman Frontier Studies, León (España), Septiembre, 2006 : congreso celebrado bajo la presidencia de honor de su Majestad el Rey de España y con el apoyo de la Universidad de León / Ángel Morillo, Norbert Hanel & Esperanza Martín (eds.), vol. 2, p. 731-740.

59. Descoperirile de epocă La Tène de la Padea, jud. Dolj, SCIVA, 59-60, 2008-2009, p. 137-163.

60. The detachement of Legio V Macedonica from the Roman fort of Slăveni, Arheologia mileniului I p. Chr. Cercetări actuale privind istoria şi arheologia migraţiilor, Bucureşti 2010, p. 38-53.

61. Între frustrare şi ignoranţă. Răspuns la o pseudoscriere critică a d-lui Eugen S. Teodor, Apulum, XLVII, 2010, p. 551-557 (coautor Nicolae Gudea).

62. Două seceri de epocă La Tène descoperite la Radovan, judeţul Dolj, Sargetia, I, SN, 2010, p. 65-70.

63. Roman tridend-shaped brooches to the north of the Lower Danube, ANTIQUITAS ISTRO-PONTICA MÉLANGES D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE ANCIENNE OFFERTS À ALEXANDRU SUCEVEANU (Éditeurs: M. Angelescu, I. Achim, A. Bâltâc, V. Rusu-Bolindeţ, V. Bottez), Cluj-Napoca 2010, p. 297-303.

64. O amforă romană din colecţia Bălăcescu, Oltenia. Studii. Documente. Culegeri, III, XIV, 2010, nr. 1-2, p. 7-10.

65. Despre unele descoperiri de epocă romană de la Cioroiu Nou, Studia Arcaheologica et Historica in honorem magistri Dorin Alicu, Cluj-Napoca, 2010, p. 199-213 (coautor Alexandru Popa).

66. Toilet and cosmetic objects discovered inside the baths of Legio VII Claudia of Cioroiu Nou, Tibiscvm, SN, 1, 2011, p. 107-116.

67. Discoveries from the second period of the Iron Age from Sărata, Călăraşi Commune, Dolj County, Archaeology: making of and practice. Studies in honor to Mircea Babeş at his 70th anniversary, Piteşti 2011, p. 291-295.

68. Some Roman figurines of bronze from Sucidava-Celei, Sargeţia, II, SN, 2011, p. 135-142 (coautor Mirela Cojoc).

69. A Roman bronza aquila from Sălcuţa, Dolj County, Apulum, XLVIII, 2011, p. 245-254.

70. Proposals of reconstitution of a Roman statue from Cioroiu Nou, Oltenia. Studii şi comunicări, Arheologie-istorie, XVII, 2010, p. 63-70 (coautor Mihaela Pena).

VII. Cursuri şi stagii de specializare.

1. În anul 1999: cursul de specializare “BAZELE MUZEOLOGIEI“, specialitatea ARHEOLOGIE, organizat de Centrul de pregătire şi formare a personalului din instituţiile de cultură, de sub egida Ministerului Culturii.

2. În luna aprilie a anului 2007: stipendium acordat de Romische-Germanische Kommision, Frankfurt am Main.

VIII. Congrese şi simpozioane internaţionale

1. The International Conference 100 YEARS OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCH AT NICOPOLIS AD ISTRUM. THE ROMAN AND LATE ROMAN CITY, Veliko Turnovo, Bulgaria, 26-30 iulie 2000.

2. Al IV-lea colocviu cu tema Arheologia şi istoria Porţilor de Fier între anii 106-275. Comisia Româno-Iugoslave pentru cercetarea Porţilor de Fier, 02-05 noiembrie 2000, Drobeta Tr-Severin.

3. Second International Anniversary Symposium “2075 years of Spartacus` revolt“, Sandanski, Bulgaria, 01-04 Octombrie 2002.

4. The 16th International Congress of Antique Bronzes, Bucharest, 26-31 Mai 2003.

5. 19th International Congress of Roman Frontier Studies, Pecs-Sopianae, 1-9 September 2003.

6. Rei Cretariae Romanae Favtores, XXIVth International Congress, Namur- Leuven- Louvain-La Neuve, 26th-2nd October 2004.

7. Roman Militarry Equipment Conference, Budapest 1-4 September 2005.

8. The Lower Danube in Antiquity, Tutrakan, Bulgaria, 5th-7th October 2005.

9. 2nd International Study Congress on Antique lighting. Trade
and local production of lamps from prehistory to middle age, Zalău-Cluj Napoca, 13-18 mai 2006.

10. XX International Congress of Roman Frontier Studies, Leon-Spania, 4-11 September 2006.

11. The 25th congress of Rei Cretariae Romanae Favtores, Durres 24 September – 1 October 2006.

12. The 18th Theoretical Roman Archaeology Conference, 4th-6th April 2008, Amsterdam.

13. International Colloquium The Iron Gates Region during the Second Iron Age: Settlements, Necropolises, Treasures, Drobeta-Turnu Severin, June 12-15, 2008.

14. 26th Congress of the REI CRETARIAE ROMANAE FAUTORES, Cadiz, 28th September- 5th October 2008.

15. ILA CONGRESS III International Congress of the International Lychnological Association (ILA), 21-26 September 2009, Heidelberg.

16. Roman Archaeology Conference IX and Theoretical Roman Archaeology Conference XX, 25-28 March 2010, Oxford.

17. Theoretical Roman Archaeology Conference XXI, 14-17 April 2011, Newcastle.IX. Expoziţii permanente organizate la Muzeul Olteniei Craiova

Lapidarul Muzeului Olteniei, inaugurat în anul 1999.

X. Expoziţii temporare organizate la Muzeul Olteniei Craiova

1999: Fortificaţia geto-dacică de la Bâzdâna, judeţul Dolj.

2000: Romula-Malva.

2001: Aşezarea urbană romană de la Cioroiul Nou, judeţul Dolj.

2002: Culte şi credinţe religioase în Oltenia.

2003: Ceramica romană din Oltenia.

2004: Inscripţii şi piese sculpturale. Muzeul Olteniei Craiova.

2005: Sub semnul Romei. Vestigii romane din Oltenia.

2007: Romanii la Cioroiul Nou.

2009: Descoperiri arheologice în castrul roman de la Răcari.

XI. VOLUME EDITATE

1. In Honorem Gheorghe Popilian, Craiova 2006.
2. Oltenia. Studii şi comunicări. Arheologie şi istorie veche, XVI, 2008.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu